Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szolgáltatási Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák  az EB Home Design Kft (székhely: 4516 Demecser, Hunyadi út 19. , adószám: 27552232-2-15 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

  1. Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: EB Home Design Kft

A szolgáltató székhelye: 4516 Demecser, Hunyadi út 19.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 4516 Demecser, Hunyadi út 19.

Cégjegyzékszáma: 15-09-089464

Adószáma: 27552232-2-15

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

Telefonszáma: +36 70 2062078

Email: info@nhomebutor.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

 

Általános rendelkezések

 

2.1.  A jelen Általános Szerződési Feltétel hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a EB Home Design Kft. által üzemeltetett Nhome bútor áruházon keresztül történik.

A szolgáltatást kizárólag Magyarország közigazgatási területén belül lehet igénybe venni.

2.2. Jelen webáruházban megvásárolni kívánt bútor főbb jellemzőit az adott bútorhoz csatolt leírás tartalmazza, ezek téves értelmezéséből eredő károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.  Egyes bútoroknál nem található adott variációhoz tartozó kép, vagy illusztráció, vagy előfordulhat hogy a gyártó kisebb formai változást eszközölt, ezeket a lehető legjobban próbáljuk a frissíteni, de esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, ezért kérjük hogy ezzel kapcsolatban bizalommal keressen minket bármelyik elérhetőségünkön.

A konstrukció változásait a weboldalon, valamint egyéb közösségi médiákban is közöljük.

Amennyiben a konstrukcióban bármilyen változás, vagy illusztráció nem egyezik a rendelő igényeivel, úgy a rendelő fél a rendelést 3 napon belül lemondhatja.

2.3  Amennyiben a felhasználó igénybe akarja venni a Webáruház szolgáltatásait, köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit, amennyiben a Pénztár oldalon a felhasználó a Megrendelés gombra kattint abban az esetben az ÁSZF elfogadásra kerül. Az ÁSZF feltételeinek elfogadásának esetén a jelen dokumentum szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Ha a felhasználó nem fogadja el jelen szerződés feltételeit, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait.

2.4  A felhasználó megrendelését a Webáruház oldalán keresztül adhatja le. Ezt követően automatikus válaszüzenetet küldünk a fogyasztónak. A rendelés leadása még nem minősül szerződéskötésnek. A rendelésre válaszul küldött automatikus üzenet nem jelenti azt, hogy létrejött az adásvételi szerződés, a Webáruház részéről ilyenkor a megrendelés még nem elfogadott. A megrendelés elfogadása a következő üzenetben történik, amelyben tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy rendelésük státusza: feldolgozva. Ekkor jön létre az adásvételi szerződés a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

2.5 A Webáruházban közzétett árak ÁFA-t tartalmazzák, a kiszállítás díja csak a megadott cím autóval megközelíthető helyzetére vonatkozik, emeletre való szállítást nem tartalmazza.

 

 

Fizetés és kiszállítás

 

3.1 A webáruházban történő vásárláskor a vásárlónak előlegfizetési kötelezettsége nincs, a vásárlónak elég kiszállításkor kiegyenlíteni a vételárat. A vásárló a megrendelést követő 5 napon belül bármikor elállhat a vásárlástól.

3.2. A webáruházunkban feltüntetett szállítási idő csak becsült, sokszor változó időpontot jelenet. A szállítás pontos időpontjáról és részleteiről a rendelés megerősítésekor, valamint az áru beérkezésekor telefonon tájékoztatjuk ügyfeleinket.

3.3. A termékadatlapon megadott árak ÁFA -val terhelten értendők és a szállítási díjat nem tartalmazzák.  A szállítási díjak termékenként értendő, érvényes árazásunkat a „Szállítási Információk” menüpont alatt érheti el. A kiszállítási díj a lakáscímre való eljutást jelenti, nem pedig az emeletre/lakásba történő beszállítást. Ezen szolgáltatásunkat „Házba szállítás” néven külön díj ellenében kérheti.

3.4. Termékeinket minden esetben előzetes átvizsgálás után adjuk át, nem rendelteltésszerű házba szállítás / használat során keletkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.5. Ha a megbeszélt időpontban a Felhasználó hibájából, a helyszínen nem történik meg a termék átvétele, a következő szállítás minden költsége a Vásárlót terheli.

3.6. Termékeinket előre egyeztetett időpontban díjmentesen személyesen is átveheti átvételi pontunkon, mely Demecserben található.

3.7. Termékeink súlya és mérete nem felel meg a Magyar Posta Zrt. által nyújtott csomagkézbesítési szolgáltatás feltételeinek. Amennyiben mégis ezt a szállítási módot kívánja igénybe venni, úgy a megrendelni kívánt termék paramétereinek megadásával kérünk egyedi ajánlatotot a termék szállítására a Magyar Posta Zrt.-től, majd ezt az ajánlatot továbbítjuk az igénylő felé. Ennek szándékát telefonos, vagy e-mailben megkeresés útján tudja számunkra a vevő jelezni.

Elállás

 

4.1. A 45/2014(II.26) Korm. rendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek a bútor átvételének a napját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát (szállítási költséget is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül Felhasználó részére átutalással visszatéríteni, azonban a visszaküldés díjának megtérítésére nincs kötelezve.

4.2. Elállás esetén vevő jogosult a terméket sértetlen – eredeti csomagolásban, okirataival együtt, külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes, – állapotban, a vevő nevének feltüntetésével visszaküldeni a raktározási célokat ellátó Demecser, Hunyadi út 19. szám alatti címre., A vásárló saját költségén köteles visszaküldeni a terméket, ha eláll a szerződéstől. vagy ha a termék használtnak minősül.

4.2.1. Használtnak minősül a termék, ha :

a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladóan lett használva. Ez esetben a vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó értékcsökkenésért felel.

4.3. Ha a Felhasználó egyedi gyártású, az általa meghatározott igényeknek megfelelő (szövet anyaga, minta, bútor mérete stb.) megrendelést ad le, a Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja. Ebben az esetben ugyanis a Szolgáltató a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésének, igényeinek megfelelően teljesíti a megrendelésben foglaltakat.

 

Szavatosság, jótállás

 

5.1. A webáruházban elérhető összes termékre a szolgáltató a termék értékének megfelelő sávos jótállási intervallumot vállalja, amely 10-100 ezer forint között: 1 év, 100-250 ezer forint között 2 év, 250 ezer forint pedig 3 év.  A jótállás nem érvényes amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használva, vagy a vásárló átvétel után, nem megfelelően szállítja.

5.2. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 6:159.§-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

- elsősorban kicseréljük;

- ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk;

- vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt bútorért kifizetett összeg visszatérítését.

- a Ptk 6:159§(2( bek a pontja szerinti esetekben amely szerint: ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet kijavítással orvosoljuk a hibát.

5.3. Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

 

 

Adatkezelési tájékoztató